MENU
076 022 13 45

Sociala medier-strategi åt IT-företag

Strategi för sociala medier åt IT-företaget Cube Corner AB framtagen i projektgrupp på 4 personer.

Kurs: Marknadsföring i sociala medier