MENU
076 022 13 45

Examensarbete åt Infobric AB

Examensarbete på B-nivå. Uppdragsgivare Infobric AB. Mål ta fram en strategi för sociala medier åt företaget Infobric AB. Period: December 2016 – juni 2017. Presenterad för Infobrics ledning och säljare maj 2017 med positiv feedback.  Presenterad för examinator och opponenter juni 2017 med betyg A.    
Read More ›

Sociala medier-strategi åt IT-företag

Strategi för sociala medier åt IT-företaget Cube Corner AB framtagen i projektgrupp på 4 personer. Kurs: Marknadsföring i sociala medier
Read More ›

B-uppsats om sociala medier-fenomen

B-uppsats på MKV-programmet 2014 om hur virala succéer skapas på sociala medier.  2014 var året då Ice Bucket Challenge spreds över hela världen och blev därför ett väldigt aktuellt exempel i studien.      
Read More ›