MENU
076 022 13 45

Examensarbete åt Infobric AB

Examensarbete på B-nivå. Uppdragsgivare Infobric AB.

Mål ta fram en strategi för sociala medier åt företaget Infobric AB.

Period: December 2016 – juni 2017. Presenterad för Infobrics ledning och säljare maj 2017 med positiv feedback.  Presenterad för examinator och opponenter juni 2017 med betyg A.