MENU
076 022 13 45

Designmagasin

Magasin skapat för att konkurrera med Cap&Design inom ämnet grafisk design. Projektgrupp på 5 personer.

Helhetskoncept från idé, framtagande av text- och bildmaterial till layout och slutligen tryck.

Läs hela magasinet i PDF-format.

64px-Adobe_InDesign_icon
Kurs: Grafisk design och teknik